За нас - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

За нас

История

ДГ „Теменуга“ е с доказан авторитет на територията на община Бургас. Тя се намира в село Равнец, само на 20 километра от град Бургас.

Открита през 1963 година с една смесена група. През 1972 г. във военният дом е отворена втора детска градина с три групи. 1995 година е построена нова сграда и двете детски градини са обединени в една.  За учебната 2023/2024 година в нея се отглеждат, обучават и възпитават  64 деца от 2 до 7 години  разпределени по възрастов признак в три групи.

Детското заведение разполага с опитен екип от учители новатори и квалифициран помощен персонал, а условията за възпитание и образование в ДГ са много добри. Жизнената среда на децата отговаря  на изискванията за безопасност  с установен пропусквателен и санитарно-епидемиологичен режим.

През 2018 година по проект „Красива България“ и с помощта на община Бургас в детското заведение бяха въведени мерки за енергийна ефективност. Двуетажната сграда е санирана и с напълно подменена отоплителна инсталация.

През месец март 2019 година, завеси вдигна и новата театрална зала. На 1-ви юни 2019г. „Ден на детето“, бе открита  еко площадка „Еко кът Теменуга“, която е направена изцяло от дърво.

През 2021г. в двора на ДГ беше изградена нова площадка за игра на открито по „Програма за реновиране на детски и спортни площадки в детски ясли, детски градини и училища в Община Бургас“ – МОДУЛ 1.

Детската градина, като институция, заема изключително важно място на територията на с. Равнец, гарантирайки равни възможности за достъп до добро образование, здравеопазване и социална реализация без разлика на етнос и религия.

Екипът и ръководството на ДГ се  ангажира да създаде  съвременни условия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията към всеки индивид, защото една от най-важните ценности е уважението към правата и свободите на всички.

Материална база

Материалната база в ДГ е много добра.
Всяка група разполага с добре обзаведени занимални в които са обособени разнообразни кътове за игра, спално помещение, гардеробна и санитарен възел.
Дидактичната база е отлична и постоянно се допълва.

Детската градина разполага с два методични кабинета, интерактивен кабинет, библиотека, кабинет за допълнителни дейности на децата, кабинет по БДП и напълно оборудван физкултурен салон.

За музикалната дейност на децата са осигурени касетофони, акордеон, детски музикални инструменти, богат гардероб с костюми за народни, класически и други танци.
Всяка група разполага и със собствена площадка за игра на открито.

Мисия и визия


Утвърждаване съвременен модел на развитие чрез образователно-възпитателната дейност в детската градина. Интегриране на децата в обществото чрез овладяване на ценностна система, осигуряваща развитие на положителни личностни качества у подрастващите и по-плавната им адаптация и социализация.


Детска градина ДГ „Теменуга“ с. Равнец е институция, която чрез създаване на позитивна образователна среда дава възможност на детето да развие своите заложби и компетентности.
Целият екип има стремеж за утвърждаване на детската градина, като желано и любимо място за децата, място за сътрудничество между семейството и екипа. Повече от всичко искаме детската градина да е дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието, място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието.

Нашият екип

Андония Воденичарова – директор
Величка Пейчева – старши учител
Лиляна Георгиева –  старши учител
Десислава Милева – учител
Светла Георгиева – учител
Нина Куцарова – учител
Даря Стефанова – учител
Силвия Няголова-Домусчиева – логопед

team

Пепа Райкова – счетоводител

Красимира Сивенова – ЗАС
Васка Стоева – помощник-възпитател

Росица Станчева – помощник-възпитател

Веса Русенова – помощник-възпитател

Ирина Русенова – готвач
Васил Димитров – огняр
Радостина Банчева – медицински специалист