За нас – ДГ Теменуга
Меню Затваряне

За нас

История

ДГ „Теменуга“ е с доказан авторитет на територията на община Бургас. Тя се намира в село Равнец, само на 20 километра от град Бургас.
Открита през 1963 година с една смесена група. През 1972 г. във военният дом е отворена втора детска градина с три групи. От 1995 година двете детски градини са обединени в една. В нея се отглеждат, обучават и възпитават над 60 деца, разпределени по възрастов признак в три групи.
Всяка група разполага с добре обзаведени занимални, спални и игрални помещения, в които са обособени разнообразни кътове за занимания и игри, провокиращи творческото въображение на децата. Детското заведение разполага с опитен екип от учители новатори и квалифициран помощен персонал , чиято амбиция е да се създават условия за подобряване на материалната и дидактична база, съдействаща за осигуряване на равен достъп до познание, възпитание и образование. 
Преоритет е изграждането на здравна култура у децата от предучилищна възраст, с цел да мотивира желание за здравословен начин на живот, чрез използване на неизчерпаемите източници на природата, двигателния режим и здравословното хранене.
През 2018 година по проект „Красива България“ и с помоща на община Бургас в детското заведение бяха въведени мерки за енергийна ефективност. Двуетажната сграда е санирана и с напълно подменена отоплителната инсталация.
ДГ премина към изгаряне на биомаса /пелети/ с високо ниво на автоматичност и ефективност на процеса.
Реновирани бяха както физкултурен салон, така и кухненските помещения на ДГ. През месец март 2019 година с концерт „Бели и червени, мартенички сме засмени“ вдигна завеси новата театрална зала „Теменуга“.
На 1-ви юни „Ден на детето“, бе открита нова еко площадка, която е направена изцяло от дърво.
Там децата ще играят и ще провеждат своите образователни занимания.
ДГ „Теменуга“ с. Равнец е институция, която чрез създаване на позитивна и разнообразна образователна среда дава възможност на децата от предучилищна възраст да развият своите заложби и компетентности. 

Материална база

Материалната база в ДГ е много добра.
Всяка група е с напълно обзаведена занималня и спално помещение.
Дидактичната база е отлична и постоянно се допълва.
В ежедневието си деца се забавляват в обособени за игра кътове, които предизвикват интерес и пораждат желание за игра.

Детската градина разполага с методичен кабинет, ресурсен кабинет за деца със специални образователни потребности, кабинет по английски език с интерактивна дъска и мултимедия.
За музикалната дейност на децата са осигурени касетофони, акордеони, детски музикални инструменти, богат гардероб с костюми за народни, класически и други танци.
Всяка група разполага и със собствена площабка за игра на открито.

Мисия и визия


Да гарантира възпитание и обучение според държавните образователни стандарти. Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на децата от 3- до 7-годишна възраст.


Детска градина ДГ „Теменуга“ с. Равнец е институция, която чрез създаване на позитивна образователна среда дава възможност на детето да развие своите заложби и компетентности.
Целият екип има стремеж за утвърждаване на детската градина, като желано и любимо място за децата, място за сътрудничество между семейството и екипа. Повече от всичко искаме детската градина да е дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието, място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието.

Нашият екип

Андония Воденичарова – вр. и.д. директор
Величка Пейчева – старши учител
Лиляна Георгиева – учител ДГ
Десислава Милева – учител ДГ
Кина Иванова – учител ДГ

team

Пепа Райкова – счетоводител
Светла Георгиева –ЗАС
Васка Стоева – помощник-възпитател
Красимира Сивенова – помощник-възпитател
Тана Танева – готвач
Валентин Апостолов огняр/озеленител
– медицински специалист