Обществен съвет – ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Обществен съвет

Обществения съвет към ДГ „Теменуга“ е създаден съгласно чл. 256, ал.1 от ЗПУО.
На заседание на ОС, след гласуване, бяха избрани:
Председател:
Недялка Василева
Членове:
Радко Атанасов, Радостина Василева, Христина Атанасова
Представител на община Бургас за ДГ „Теменуга е Яна Маркова – дирекция „Образование и демографски въпроси“.