Обществен съвет - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Обществен съвет

Обществения съвет към ДГ „Теменуга“ е създаден съгласно чл. 256, ал.1 от ЗПУО.
На заседание на ОС, след гласуване, бяха избрани:

Председател:
Радостина Василева
Членове:
Антоанета Иванова
Василка Христова
Пенка Димитрова и г-жа Людмила Цонева от финансиращия орган /ФО/