Анкета за родители на деца, записани в детска градина - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Анкета за родители на деца, записани в детска градина

Уважаеми родители,
Във връзка с обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение в страната сe обръщаме към Вас с молба за отговор на въпросите в анкетата, с което ще подкрепите усилията на Министерството на образованието и науката да отговори на обществените потребности и очаквания и да създаде условия за нормализиране на дейностите в системата на предучилищното образование.
Резултатите от анкетата не могат да бъдат единствено основание за вземане на решение относно възстановяване на работата на детските ясли/градини, но са важен показател за нагласите по този въпрос и очакваните изисквания, при които това да се случи.
Вярвяме, че заедно можем да намерим най-доброто решение, което да осигури здравето и живота на децата, на семействата и на учителите.
На всеки въпрос имате възможност да изберете не повече един отговор.
Предварително Ви благодарим за отделеното време и за отговорното отношение!

Попълни анкетата от тук