Снимки от конкурс за кукли "В очакване на Коледа - 2020" и по вътрешен проект на тема "Във вълшебния свят на книгата" - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Снимки от конкурс за кукли „В очакване на Коледа – 2020“ и по вътрешен проект на тема „Във вълшебния свят на книгата“

Снимки от конкурс за кукли „В очакване на Коледа – 2020“ и по вътрешен проект на тема „Във вълшебния свят на книгата“.
Проектът цели подобряване на говорното развитие с оглед осигуряване на успешно ограмотяване в детската градина, осъществяване на психологическа готовност на децата за училище и даване на равен старт.
Предназначен е към деца от уязвими групи, при които има реална опасност от отпадане от образователната система и последваща маргинализация.