ОТКРИТА СИТУАЦИЯ С ГРУПА „ВЕСЕЛУШКО” - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

ОТКРИТА СИТУАЦИЯ С ГРУПА „ВЕСЕЛУШКО”

На 04.02.2021 г. се проведе открита ситуация с децата от група „Веселушко“ на тема „Нашата улица“ по образователно направление околен свят, образователно ядро – социална и здравословна среда.
Веселушковци показаха, че разпознават и назовават елементите на улицата – тротоар, пътно платно, пешеходна пътека, светофар. Чрез дидактични и подвижни игри изброяваха и основните правила за безопасно движение по улицата и така осъзнаха здравето като ценност.