Работилничка - Приятели от разстояние - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Работилничка – Приятели от разстояние

„Работилничка – Приятели от разстояние“
Съвместни дейности на ДГ „Теменуга“, с. Равнец и ДГ „Пролетна дъга“, с. Маринка по НП „Успяваме заедно“,
модул 3 „Обединени за качествено предучилищно образование“, чрез видео връзка.
Децата от двете детски градини изработиха картички в подкрепа на ангелите в бели престилки.