ОТКРИТА СИТУАЦИЯ С ГРУПА „ВЕСЕЛУШКО” - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

ОТКРИТА СИТУАЦИЯ С ГРУПА „ВЕСЕЛУШКО”

На 09.02.2021 г. с децата от група „Веселушко“ бе проведена открита ситуация по математика на тема „Мога да броя“. Чрез различни дидактични игри малките веселушковци показаха, че вече могат до броят до седем, да отброяват обекти и да определят реда на обект в редица .