Група „Веселушко” – дейност по проект „Какъв искам да стана” - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Група „Веселушко” – дейност по проект „Какъв искам да стана”

На 15.02.2021 г. малките веселушовци бяха „директори“ за един ден в детската градина, дейност по проект „Какъв искам да стана“. С помощта на г-жа Воденичарова те „апликираха“ заповеди и по този начин разбраха за част от отговорностите на професия „Директор“. Децата бяха изненадани и с подаръци лично от Директора на ДГ „Теменуга“.