ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА

По повод отбелязване на Международния ден на Земята – 22 април в детската градина се проведе празник насочен към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея..Събитието бе открито с тематичен музикален поздрав от най- малките възпитаници. По- големите показаха завидни знания и умения в подвижните игри с екологична насоченост. Те се състояха от смесени отбори в три кръга, като в първи кръг с наименование „ Аз пестя водата” показаха своето отношение към природния ресурс. Втори кръг „ Подреди пъзела” бе доста оспорван и емоционален, а в трети кръг „Търсачи на природни материали” празника взе своя връх. Събитието приключи със засаждане на липови дръвчета в двора на детската градина от представители на всяка група и обещаха, че ще полагат грижи за тях. Всички деца получиха награди от Директора г-жа Воденичарова.