ОТКРИТА СИТУАЦИЯ ПО МАТЕМАТИКА - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

ОТКРИТА СИТУАЦИЯ ПО МАТЕМАТИКА

На 18.10.21 г. се проведе открита ситуация с децата от гр. „Веселушко“ по математика на тема „Геометрични фигури“.

Посредством игри на интерактивната дъска веселушковци разпознаваха и назоваваха геометричните фигури кръг, квадрат, триъгълник,
правоъгълник и назоваваха елементите им, сортираха фигури според вида им и определяха броя на обекти и го означаваха с цифра.