Клуб „Малките спортисти” - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Клуб „Малките спортисти”

Стартираха дейностите на клуб „Малките спортисти“ с децата от гр. „Веселушко“. Спортът и физическата активност са мощен интегриращ фактор, които възпитават толерантност и прием на различията от най-малка детска възраст. Заниманията за физическа активност и спорт се определят като уникални дейности, които изпълняват едновременно различни функции: образователна, здравеопазваща, социална, културна и възстановителна.