Международен ден на Черно море - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Международен ден на Черно море

На 29.10.21 г. децата от гр. „Веселушко“ отбелязаха предстоящият Международен ден на Черно море – 31 октомври със спортни игри с екологична насоченост “ Да помогнем на Черно море сега“. Децата бяха разделени на два отбора – Морски дракон и Акули. Те трябваше да преминат през различни препятствия докато стигнат до „замърсеното море“ и поставят отпадъците в съответния контейнер. Децата показаха, че знаят как да запазят морето чисто, за да могат и тези, които ще дойдат след тях: хора, птици, животни да му се радват и живеят с него, в него и от него. Празникът завърши с извода за отговорността на всеки от нас за опазване чистотата на природата и Черно море в частност.