Вътрешен проект Във вълшебния свят на книгата 2020-2021 - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Вътрешен проект Във вълшебния свят на книгата 2020-2021

Вътрешен проект „Във вълшебния свят на книгата -2020 – 2021“
Проектът цели подобряване на говорното развитие с оглед осигуряване на успешно ограмотяване в детската градина, осъществяване на психологическа готовност на децата за училище и даване на равен старт. Проектът е предназначен към деца от уязвими групи, при които има реална опасност от отпадане от образователната система и последваща маргинализация.
Съобразявайки се с възрастовите особености на децата, учебната и игровата дейност са основни за проекта. Чрез нея децата ще бъдат стимулирани и направлявани за успешно осъществяване на учебните задачи.
Богатството на приказния свят осигурява равни шансове на всички деца, за овладяване на книжовен български език при отчитане на индивидуалните темпове на детското развитие, както и билингвистичната среда, в която живеят децата.