Вътрешен проект за учебната 2021-2022 г - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Вътрешен проект за учебната 2021-2022 г

Вътрешен проект за учебната 2021/2022 г.
„Музикални игрички за дечица мънички“
Проектът цели подобряване на говорното развитие с оглед осигуряване на успешно ограмотяване в детската градина.
Музикалните игрички засилват възприятията на децата, усъвършенстват се социалните им умения.
Такива игри помагат на детето да се запознае със заобикалящия го свят по достъпен, забавен начин.