Вътрешен проект за учебната 2023-2024г - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Вътрешен проект за учебната 2023-2024г

Вътрешен проект за учебната 2023/2024г.
„Музикални игрички“
Проектът цели подобряване на говорното развитие с оглед осигуряване на успешно ограмотяване в детската градина.
Съобразявайки се с възрастовите особености на децата, определяме учебната и игровата дейност като основни дейности на проекта чрез игровата дейност децата ще бъдат стимулирани и направлявани за успешно осъществяване на учебните задачи.
Такива игри помагат на детето да се запознае със заобикалящия го свят по достъпен, забавен начин.