Вътрешноинституционален проект Аз съм днешното утре на гр.Работливко 2023 - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Вътрешноинституционален проект Аз съм днешното утре на гр.Работливко 2023

Вътрешноинституционален проект „Аз съм днешното утре“ на гр.“Работливко“, ДГ“Теменуга“, с.Равнец, общ.Бургас

В изпълнението на проектните дейности са включени учителките на групата г-жа Стефанова и г-жа Георгиева.
Проекта е продължение на „Аз съм днешното утре“от учебната 2022/2023г. Свързан е с надграждане на знанията и уменията по гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.