Вътрешноинституционален проект Аз съм днешното утре на гр.Работливко - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Вътрешноинституционален проект Аз съм днешното утре на гр.Работливко

Вътрешноинституционален проект „Аз съм днешното утре“ на гр.“Работливко“, ДГ“Теменуга“,с.Равнец, общ. Бургас за учебната 2022-2023г. В изпълнението на проектните дейности са включени учителките на групата г-жа Стефанова и г-жа Георгиева.

Основни цели:

  • Формиране на отношение към общочовешките ценности.
  • Изграждане на автономна и активна личност.

Основни резултати:

  • Придобиване на основни познания за глобалния свят и неговите общи ценности.
  • Възприемане на своята идентичност, приемане и зачитане на различията между хората и културите.
  • Запознаване с основните правила за здраволовен начин на живот и екологосъобразно поведение.