Вътрешноинституционален проект на децата от втора група Работливко - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Вътрешноинституционален проект на децата от втора група Работливко

Вътрешноинституционален проект на децата от втора група“Работливко“, ДГ“Теменуга“,с Равнец, общ.Бургас

През учебната 2021-2022г. децата работиха по проект „Малките артисти“, който се водеше от учител в групата г-жа Лиляна Георгиева
Основна цел на театралното ателие: развитие на умения за изграждане на различни артистични техники.
Задачи: запознаване с основни театрални похвати /жест, мимика, тембър на гласа, движения на тялото/, договаряне на роли, развитие на уменията за драматизиране на литературни произведения.