Вътрешноинституционален проект Сръчни ръчички 2021-2022 г - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Вътрешноинституционален проект Сръчни ръчички 2021-2022 г

Вътрешноинституционален проект „Сръчни ръчички“ 2021-2022 г.
Актуализиране на знанията за хартия, природни текстилни материали и др.
Натрупване на опит за разбиране и следване поетапно на демонстрирани указания при създаване на модел.
Създаване на положителни емоции, оценяване и поощряване на децата.