Прикрепено писмо ВП Вълшебната гора - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Прикрепено писмо ВП Вълшебната гора

Вътрешноинституционален проект на децата от първа група“Работливко“ през учебната 2020/2021г. – „Вълшебната гора“
Проекта се водеше от учителките в групата – г-жа Даря Стефанова и г-жа Лиляна Георгиева. Основна цел: Индивидуализация и диференциация в обучението на децата.
Задачи: Детето да си избира дейности или група, в съответствие със своите интереси. Всяко дете да има възможност да намери такава дейност, която се основава на сфери на интереси и отговаря на неговите образователни потребности.