Рими залъгалки за дечица малки - 2021-2022г - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Рими залъгалки за дечица малки – 2021-2022г

„Рими залъгалки за дечица малки“ – 2021 – 2022г.
Проектът цели подобряване на говорното развитие с оглед осигуряване на успешна адаптация в детската градина и осъществяване на психологическа готовност на децата за начало на пълноценен образователен процес. Проектът е предназначен към деца от уязвими групи, при които има реална опасност от отпадане от образователната система и последваща маргинализация.
Съобразявайки се с възрастовите особености на децата, учебната и игровата дейност са основни за проекта. Чрез нея децата ще бъдат стимулирани и направлявани за успешно осъществяване на учебните задачи.
Ранното овладяване на книжовен български език, при отчитане на индивидуалните темпове на детското развитие, както и билингвистичната среда, в която живеят децата, е от изключително значение за целостта на образователния процес в детската градина, както и за развитие на потенциала на всяко дете.