Открита ситуация - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Открита ситуация

Вътрешноинституционална квалификация.
Открита ситуация по образователно направление Физ.култура, с участието на група „Буратино“ и група „Работливко“.